Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,  którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń  lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.