Wójt Gminy Jakubów

podaje do publicznej wiadomości

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jakubowie został wywieszony, na okres 21 dni, licząc od dnia 10 maja 2019 roku,

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.  

 

                                                                      Wójt Gminy Jakubów

                                                                             Hanna Wocial