Zarządzenie
     Wójta Gminy Jakubów
     z dnia 10 października 2007 roku
    w sprawie: przeprowadzenia ewakuacji szkoły w Mistowie, w ramach ćwiczeń szkoleniowo-praktycznych oraz            sprawdzenia działania Systemu Zarządzania Kryzysowego Gminy Jakubów

   

plik do pobrania w załączniku