Projekt uchwały z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu.