Zarządzenie
      Wójta Gminy Jakubów
      z dnia 06 grudnia 2007 roku
      w sprawie: wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Jakubów w miesiącu grudniu 2007 roku
     
plik do pobrania w załączniku