Zarządzenie
      Wójta Gminy Jakubów
      z dnia 12 grudnia 2007 roku
      w sprawie: ustalenia należności, przysługujących pracownikom Urzędu Gminy Jakubów i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy z tytułu używania do celów służbowych samochodów osobowych,niebędących własnością pracodawcy
     
plik do pobrania w załączniku
BR>