Informuję, iż w dniu 30 grudnia 2019 roku o godzinie 15.00  w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XVI  Sesja Rady Gminy Jakubów.

                                                        Przewodniczący Rady Gminy Jakubów:                     
                                                                   (-) Krzysztof Domański