Zarządzenie
      Wójta Gminy Jakubów
      z dnia 21 grudnia 2007 rojku

      w sprawie zmian w budzecie gminy
      

plik do pobrania w załączniku