UCHWAŁA NR XIII/78/2019 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok