Informuję, iż w dniu 2 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00  w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XVII nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy Jakubów.

                                                        Przewodniczący Rady Gminy Jakubów:                     
                                                                   (-) Krzysztof Domański