Zarządzenie
      Wójta Gminy Jakubów
      w sprawie autopoprawdki do projektu  budżetu na 2008
      z dnia 28 grudnia 2007
     
plik do pobrania w załączniku