Informuję, że w dniu 27 marca 2020 roku o godzinie 10.00  w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XIX  Sesja Rady Gminy Jakubów.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju Sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

                                                        Przewodniczący Rady Gminy Jakubów:                     
                                                                   (-) Krzysztof Domański