Informuję, że w dniu 5 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00  odbędzie się XXI uroczysta Sesja Rady Gminy Jakubów.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju Sesja będzie zamknieta dla udziału publiczności.

                                                       Przewodniczący Rady Gminy Jakubów:                     
                                                                   (-) Krzysztof Domański