"Zamieszczony  materiał szkoleniowy jest pomocniczym, natomiast wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej."