Uchwała

     Rady Gminy Jakubów

     z dnia 25 stycznia 2008 roku

     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ludwinów, Tymoteuszew, Wola Polska