Informuję, że w dniu 29 września 2020 roku o godzinie 16.00  odbędzie się XXV zdalna Sesja Rady Gminy Jakubów.

 

                                                       Przewodnicz?cy Rady Gminy Jakubów:                     
                                                                   (-) Krzysztof Domański