Jakubów dn. 28 grudnia 2020 r.

 

 

 

Wójt Gminy Jakubów z przyczyn niezależnych od Zamawiającego unieważnia postępowanie w Zapytaniu Ofertowym na „Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego”

 

 

                                                                                                              /-/ Hanna Wocial

Wójt Gminy Jakubów