Informuję, że w dniu 29 marca 2021 roku o godzinie 16.00  w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XXX nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jakubów.

W załączeniu porządek obrad posiedzenia.

 

                                                          Przewodnicz? Rady Gminy Jakubów                      
                                                                   (-) Krzysztof Domański