Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2021 roku o godzinie 16.00  w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Jakubów.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, Sesja będzie zamknięta dla udziału publiczności.

                                                       Przewodniczący Rady Gminy Jakubów:                     
                                                                   (-) Krzysztof Domański