Informuję, że w dniu 15 lipca 2021 roku o godzinie 14.00  w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jakubów.

W załączeniu porządek obrad posiedzenia.

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy Jakubów                      
                                                                   (-) Krzysztof Domański