Informuję, że w dniu 27 sierpnia 2021 roku o godzinie 17.00  w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jakubów.

W załączeniu porządek obrad posiedzenia.

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy Jakubów                      
                                                                   (-) Krzysztof Domański