Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Informacja z realizacji zadań za I półrocze 2008 r

Informacja z realizacji zadań

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie

za  I półrocze 2008 rok

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone wynikające z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Zadania zlecone

W zakresie zadań zleconych ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, zasiłków stałych oraz odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłki stałe i od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

 

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczce alimentacyjnej
w I półroczu 2008 r. wypłaciliśmy następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne na ogólną kwotę – 279 764,00 zł – 128,00 zł (zwrot zasiłku) =        279 636,00 zł, tj. 4606 świadczeń,

- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 224 723,70 zł – 644,00 zł (zwrot

  świadczenia) = 224 079,70  tj. 2315 świadczeń,

- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 70 992,00 zł – 153,00 zł (zwrot świadczenia) = 70 839,00 zł tj. 464 świadczenia,

- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 19 586,00 zł, tj. 47 świadczeń,

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wys. 30 000,00 zł, tj. 30

  świadczeń,

- zaliczki alimentacyjne w kwocie  32 400,00 zł, tj. 156 świadczeń.

Na powyższe świadczenia wydatkowano kwotę  656 540,70  zł.

 

Za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Na ten cel wydatkowano kwotę  3 068,92 zł.

 

Zgodnie z art. 33 ust.2a ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W I półroczu 2008 r. kwota ta wynosiła  15 892,00 zł, którą wydatkowano m.in. na :

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń

  rodzinnych,

- zakup druków wniosków oraz artykułów biurowych i wyposażenia,

- usługi związane z obsługą programu do świadczeń rodzinnych.

 

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były za 5 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.

Ogólny koszt składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł  1 192,87   ( 32 składki ).

 

W analizowanym okresie wypłacono 5 osobom (5 osób w rodzinie) zasiłki stałe w kwocie ogółem  10 734,35 zł. tj. 26 świadczeń.

 

Zadania zlecone ogółem – 687 428,84  

 

Zadania własne

W zakresie zadań własnych w I półroczu 2008 r. 90 rodzin tj. 225 osób w rodzinie otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem m.in. na : zakup opału, odzieży, artykułów żywnościowych i szkolnych, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożaru budynku mieszkalnego), dofinansowanie wypoczynku i turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci, zakup leków i leczenie, opłacenie energii elektrycznej. Wydatkowano na ten cel kwotę  41 311,60 zł.

9 rodzin tj. 59 osób w rodzinie otrzymało z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność bądź długotrwałą chorobę zasiłki okresowe na ogólną kwotę 16 969,00  zł, z czego       2496,40 zł to środki własne, natomiast 14 472,60 zł pochodzi z dotacji.

 

W I półroczu 2008 r. zatrudnionych było również 5 opiekunek świadczących usługi 5 niepełnosprawnym osobom. Koszt usług stanowił kwotę 10 027,56 zł.

 

W ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 141 dzieci korzystało z posiłków w stołówkach szkolnych. Koszt tych posiłków wyniósł 46 277,71 zł, z czego środki własne to kwota 21 202,63 zł, a dotacja – 25 075,08 zł. W ramach tego programu 12 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. Przeznaczono na ten cel kwotę 10 440,00 zł, pochodzącą z dotacji.

Z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych skorzystało 106 rodzin tj. 457 osób w rodzinach.

 

Ośrodek wypłacał dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin (17 świadczeń) na kwotę              1 283,22 zł.

 

Koszty utrzymania Ośrodka pokrywane są częściowo ze środków własnych i częściowo z dotacji otrzymywanej z budżetu Wojewody.

Struktura wydatków w I półroczu 2008 r. jest następująca:

- środki własne –  52 941,09  zł,

- dotacja – 45 378,95 zł.

 

Zadania własne ogółem : 214 189,13  zł, z czego :

- środki własne – 129 262,50 zł,

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych  -  84 926,63 zł.

 

Budżet Ośrodka w I półroczu 2008 r. wyniósł ogółem:

plan -             1 961 866,00 zł,

wykonanie –   901 617,97 zł.

 

                Ośrodek prowadził też działalność w postaci rozdawnictwa żywności w ramach programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” otrzymanej od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej „Stowarzyszenie Charytatywne” w Siedlcach. W I półroczu 2008 roku rozdano 9 ton żywności    ( mleko, dżem, dania gotowe, ser topiony, kasza jęczmienna).

 

Sporządziła : A. Żelazowska

23.07.2008 r.

Załączniki

Informacja I08z realizacji zadańdla księgowej.doc (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Kwiatkowska
Data wprowadzenia:2008-09-01 00:00:00
Opublikował:Katarzyna Kwiatkowska
Data publikacji:2008-09-01 00:00:00
Ostatnia zmiana:2008-09-01 00:00:00
Ilość wyświetleń:1547

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij