Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Informacja z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie za I półrocze 2009 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone wynikające z:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Zadania zlecone
W zakresie zadań zleconych ośrodek realizuje zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych oraz odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłki stałe i od niektórych osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w I półroczu 
w 2008 r. wypłaciliśmy następujące świadczenia:
- zasiłki rodzinne na ogólną kwotę – 538 748,00 zł – 392,00 zł (zwrot zasiłku) = 538 356,00 zł, tj. 8878 świadczeń, 
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 494 077,20 zł – 744,00 zł (zwrot 
  świadczenia) = 493 333,20 tj. 4728 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 147 339,00 zł – 153,00 zł (zwrot świadczenia) = 147 186,00 zł tj. 963 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 41 426,00 zł, tj. 99 świadczeń, 
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wys. 68 000,00 zł, tj. 68 
  świadczeń,
- zaliczki alimentacyjne (wypłacane w okresie I-IX) w kwocie 49 450,00 zł, tj. 236 świadczeń.
Na powyższe świadczenia wydatkowano kwotę 1 337 751,20 zł.

Za 6 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne odprowadzano składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe. Na ten cel wydatkowano kwotę 6713,04 zł.

Zgodnie z art. 33 ust.2a ustawy o świadczeniach rodzinnych koszty obsługi wynoszą 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego.
W 2008 r. kwotę 36 680,78 zł wydatkowano m.in. na :
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń 
  rodzinnych – 22 330,06
- zakup druków wniosków oraz artykułów biurowych i wyposażenia- 7215,20 zł,
- usługi związane z obsługą programu do świadczeń rodzinnych oraz przesyłki listowe – 3590,80 zł,
- zwrot za energię i telefony – 3000,00 zł,
- szkolenia i delegacje 344,72 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 200,00 zł.


Składki na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzane były za 5 osób pobierających zasiłki stałe oraz za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne.
Ogólny koszt składek na ubezpieczenie zdrowotne wyniósł 2198,83 zł ( 59 składek ).

W analizowanym okresie wypłacono 5 osobom (5 osób w rodzinie) zasiłki stałe w kwocie ogółem 19 391,93 zł. tj. 47 świadczeń.

W ramach zadań zleconych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 38 rodzin (110 osób w rodzinach) otrzymało zasiłki celowe na kwotę 32 400,00 zł.
 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz.U. Nr 173, poz.1070) 4 rodziny otrzymały zasiłki celowe na kwotę 2 046,83 zł.

Zadania zlecone ogółem – 1 437 182,61 zł
Zadania własne
W zakresie zadań własnych w 2008 r. 120 rodzin tj. 400 osób w rodzinie otrzymało zasiłki celowe i specjalne celowe z przeznaczeniem m.in. na : zakup opału, odzieży, artykułów żywnościowych i szkolnych, pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożaru budynku mieszkalnego), dofinansowanie wypoczynku i turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci, zakup leków i leczenie, opłacenie energii elektrycznej, a także z uwagi na zdarzenie losowe (pożar budynku mieszkalnego). Wydatkowano na ten cel kwotę 85 266,76 zł.
Sprawiono jeden pogrzeb, którego koszt wyniósł 1948,00 zł.
12 rodzin tj. 67 osób w rodzinie otrzymało z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność bądź długotrwałą chorobę zasiłki okresowe na ogólną kwotę 41 756,00 zł, z czego 5762,06 zł to środki własne, natomiast 35 993,94 zł pochodzi z dotacji.
W 2008 r. zatrudnionych było również 6 opiekunek świadczących usługi 7 niepełnosprawnym osobom. Koszt usług stanowił kwotę 22 433,49 zł.

W ramach Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 163 dzieci korzystało z posiłków w stołówkach szkolnych. Koszt tych posiłków wyniósł 55 506,53 zł, z czego środki własne to kwota 21 605,13 zł, a dotacja – 33 901,40 zł. W ramach tego programu 27 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności. Przeznaczono na ten cel kwotę 31040,00 zł, z dotacji 16098,60 zł, ze środków własnych 14 941,40 zł.
Z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych skorzystało 155 rodzin tj. 577 osób w rodzinach.

Ośrodek wypłacał dodatki mieszkaniowe dla 3 rodzin (28 świadczeń) na kwotę 2298,70 zł.

Koszty utrzymania Ośrodka pokrywane są częściowo ze środków własnych i częściowo z dotacji otrzymywanej z budżetu Wojewody.
Struktura wydatków w 2008 r. jest następująca:
- środki własne – 113 698,75 zł,
- dotacja – 80 700,00 zł.

Zadania własne ogółem : 436 953,82 zł, z czego :
- środki własne – 270 259,88 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych - 166 693,94 zł.

Budżet Ośrodka w 2008 r. wyniósł ogółem:
plan - 1 962 553,00 zł,
wykonanie – 1 874 136,43 zł.

 Ośrodek prowadził też działalność w postaci rozdawnictwa żywności w ramach programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” otrzymanej od Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej „Stowarzyszenie Charytatywne” w Siedlcach. W 2008 roku rozdano 15 ton żywności ( mleko, cukier, dżem, dania gotowe, ser topiony, ser żółty, mąka, makaron, płatki kukurydziane, kasza jęczmienna). 

Sporządziła : K.Kwiatkowska
27.02.2009 r.

Załączniki

Informacja z realizacji zadan za 1 2009.pdf (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Kwiatkowska
Data wprowadzenia:2009-08-03 00:00:00
Opublikował:Katarzyna Kwiatkowska
Data publikacji:2009-08-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2009-08-03 00:00:00
Ilość wyświetleń:1555

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij