Informuję, że w dniu 29 listopada 2021 roku o godzinie 16.00  w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Jakubów.

W załączeniu porządek obrad posiedzenia.

W związku z zaistniałym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, bezpośredni udział w sesji Rady Gminy Jakubów w budynku Urzędu Gminy Jakubów został ograniczony do Radnych i częsci pracowników Urzędu Gminy.

Wszystkie zainteresowane osoby, mogą uczestniczyć  w sesji w trybie online. Aby otrzymać link do spotkania online, osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć uczestnictwa online w sesji  przesyłając na adres e-mail wojciech@jakubow.pl następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail.