Publiczna Szkoła Podstawowa w Jakubowie im. Orła Białego
http://szkolajakubow.szkolnastrona.pl/

e-mail: zsjakubow@gmail.com
ul.Szkolna 10,

tel. 25 757-95-44
tel. 25 757-91-79

Dyrektor:
Maria Pruszyńska