Informuję, że w dniu 14 marca 2022 roku o godzinie 16.00  w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Jakubów.

W załączeniu porządek obrad posiedzenia.

W związku z zaistniałym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, bezpośredni udział w sesji Rady Gminy Jakubów w budynku Urzędu Gminy Jakubów został ograniczony do Radnych i częsci pracowników Urzędu Gminy.

Wszystkie zainteresowane osoby, mogš uczestniczyć  w sesji w trybie online. Aby otrzymać link do spotkania online, osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć uczestnictwa online w sesji  przesyłajšc na adres e-mail wojciech@jakubow.pl następujšce dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail.