Informuję, że w dniu 31 marca 2022 roku o godzinie 17.00  w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jakubów.

W załšczeniu porzšdek obrad posiedzenia.

W zwišzku z zaistniałym zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, bezpo?redni udział w sesji Rady Gminy Jakubów w budynku Urzędu Gminy Jakubów został ograniczony do Radnych i częsci pracowników Urzędu Gminy.

Wszystkie zainteresowane osoby, mog? uczestniczyć  w sesji w trybie online. Aby otrzymać link do spotkania online, osoba zainteresowana powinna zgłosić chęć uczestnictwa online w sesji  przesyłaj?c na adres e-mail wojciech@jakubow.pl następuj?ce dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail.