Informuję, iż w dniu 6  maja 2022 roku o godzinie 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                           
  /-/ Leszek Miąsek