Status prawny Gminy Jakubów

 

Gmina Jakubów jest jednostką samorządu terytorialnego działającą na podstawie ust. z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Gmina jest wspólnotą samorządową wszystkich mieszkańców gminy, obejmuje obszar o pow. 8 723 ha. Siedzibą organów Gminy jest wieś Jakubów.

 

Statut Gminy do pobrania pod adresem:

plik do pobrania w załączniku