Ptasia Grypa

    Ptasia grypa jest chorobą zakaźną zwierząt powodowaną przez wirusy normalnie atakujące ptaki i rzadziej świnie. Wirusy wywołujące tę chorobę są wysoko specyficzne dla poszczególnych gatunków zwierząt, jednakże w rzadkich przypadkach przekraczają barierę gatunku i mogą atakować ludzi.

W hodowli drobiu wirusy ptasiej grypy wywołują dwie główne formy choroby, różnicowane niskim i bardzo wysokim stopniem zjadliwości. Forma o niskim stopniu patogenności powszechnie wywołuje średnie symptomy (nastroszenie upierzenia,  spadek nośności) i może łatwo przechodzić niezauważalnie. Forma o wysokim stopniu patogenności jest dużo bardziej dramatyczna. Szybko rozprzestrzenia się w stadzie powodując uszkodzenia wielu wewnętrznych narządów i ma śmiertelność sięgającą 100%, często w czasie 48h.

 

Wirusy powodujące wysoko patogenną formę ptasiej grypy u drobiu

Do grupy wirusów wywołujących grypę typu A, jedyną mogącą powodować pandemie zalicza się 16 podtypów H i 9 podtypów N. Tylko wirusy podtypów H5 i H7 są znane jako wywołujące wysoko patogenną formę ptasiej grypy. Jednakże nie wszystkie wirusy podtypów H5 i H7 są wysoce patogenne, niektóre nie wywołują ciężkiej formy ptasiej grypy.

Obecnie uważa się, że stada drobiu hodowlanego zarażane są wirusami podtypów H5 i H7 w ich łagodnej postaci. Dopiero po kilku miesiącach infekcji dochodzi do mutacji wirusów i powstania wysoko patogennej formy choroby. W związku z tym zarażenie drobiu tymi wirusami objawiające się występowaniem jakichkolwiek objawów, nawet wyłącznie łagodnych wymaga szczególnej uwagi u hodowców.

 

Wpływ migracji dzikiego ptactwa na rozszerzanie się wirusów ptasiej grypy

Wpływ migracji dzikiego ptactwa na rozprzestrzeniania się wysoko patogennej formy ptasiej grypy nie jest dokładnie poznany. Najprawdopodobniej wędrówkom dzikiego ptactwa już od wieków towarzyszą wirusy grypy typu A, nie wyrządzając w populacji znaczących szkód. Wiadomo, że dzikie ptactwo przenosi wirusy typy H5 i H7, ale zazwyczaj formy łagodne. Niektóre przesłanki świadczą, że dzikie ptactwo może zarazić drób hodowlany łagodną formą ptasiej grypy, która na skutek mutacji wirusa może przejść w groźną, wysoce śmiertelną odmianę.

W przeszłości stwierdzono zaledwie kilka przypadków zarażenia dzikiego ptactwa wysoce patogenną forma ptasiej grypy. Ptaki te znajdowano zazwyczaj martwe.

Na bazie ostatnich wydarzeń stwierdzono, że niektóre ptaki migrujące mogą bezpośrednio przenosić wysoce zjadliwą formę wirusa H5N1. Spodziewane są nowe ogniska występowania tego wirusa. 

 

Możliwe implikacje ptasiej grypy dla zdrowia człowieka

Powszechne występowanie wirusa H5N1 niesie za sobą dwa główne zagrożenia dla zdrowia człowieka:

Pierwsze ryzyko spowodowane jest możliwością przedostania się wirusa H5N1 z drobiu na ludzi, co skutkuje wieloma powikłaniami. Z pośród kilku wirusów, które przełamały barierę gatunku i mogą atakować ludzi wirus H5N1 wystąpił w największej liczbie przypadków powodując choroby i śmierć ludzi. W odróżnieniu od infekcji grypy sezonowej wywołującej u większości ludzi najczęściej niegroźne objawy oddechowe, zarażenie wirusem H5N1 skutkuje agresywnym przebiegiem klinicznym z gwałtownym przebiegiem i złą prognozą. Wirusowe zapalenie płuc i uszkodzenia wielu organów są powszechne. Na obecną chwilę ponad połowa zarażonych ludzi tym wirusem zmarła. Najczęstsze przypadki zarażeniem wirusem H5N1 występowały u wcześniej zdrowych dzieci i osób młodych.

Drugie ryzyko wymagające nawet większej uwagi, jest możliwość (w przypadku, gdy wirus dostanie wystarczająco dużo możliwości) zmutowania wirusa H5N1 do formy łatwo infekującej ludzi i szybko rozprzestrzeniającej się z osoby na osobę. Taka sytuacja mogłaby doprowadzić do światowej katastrofy (pandemii).

 

 Jak zapobiegać i strzec się przed ptasia grypą ?

Ptasią grypą - według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) - można się zarazić poprzez kontakt z chorym ptactwem (dzikim lub hodowlanym) lub jego odchodami.
Zainfekowane ptaki wydalają wirusy wraz z odchodami, a pył z tych odchodów wdychają ludzie. Wirus może być przenoszony m.in. na obuwiu, pojazdach, ubraniu, które znajdowały się na terenie targu zwierzęcego lub ferm drobiu, i zostały skażone.

Wirus może się też przenosić za pośrednictwem żywności, np. drobiu mrożonego. Bezpieczna jest tylko żywność poddana obróbce termicznej; pieczenie czy gotowanie niszczy wirusa, natomiast surowe jajka czy żółtka mogą być niebezpieczne. Nie znaczy to jednak, że można jeść gotowane lub smażone mięso chorych lub podejrzanych o chorobę ptaków; bezwzględnie powinno być ono zniszczone.

Według FAO, należy unikać nie tylko kontaktu z zakażonym drobiem, ale nawet z klatkami i innymi przedmiotami, które mogły mieć styczność z ptasimi odchodami.

WHO zaleca, by jak najczęściej myć ręce mydłem lub innym detergentem; nie wystarczy bowiem mycie rąk samą wodą. Również przy dezynfekcji przedmiotów i pomieszczeń do zniszczenia wirusa potrzebna jest woda z dodatkiem detergentów. Sama czysta woda jest dobrym środowiskiem dla wirusa, który pozostaje w niej aktywny przez dłuższy czas.

Wskazówki dla hodowców przyzagrodowych:

- karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie
- przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem (siatki ochronne, zadaszenia
- odizolowanie od innego drobiu kaczek i gęsi
- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem
- unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (zbiorniki wodne i rzeki)
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej przypadków padnięć drobiu
- mycie rąk wodą z mydłem po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi

Wskazówki dla konsumentów:

- jedz mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja tylko po ugotowaniu lub pieczeniu (temperatura - minimum 70 stopni C)
- myj dokładnie z użyciem detergentu deski, noże, talerze, na których przygotowywałeś surowy drób; zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy - nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu
- zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc, gdzie bytuje dzikie ptactwo, ferm drobiu
- myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły to także dzieci
- pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi

Czy zalecenia inspektoratu są kłopotliwe dla hodowców?

 Nakaz trzymania ptaków w zamknięciu nie jest żadnym kłopotem. Zimą gołębiom zagrażają drapieżniki, więc większość hodowców i tak ich nie wypuszcza. Kłopoty zaczną się dopiero  w maju  bowiem zaczyna się sezon lotów, a ptaki powinny się przed nim wylatać, żeby mieć dobrą kondycję. Jeżeli wówczas  ograniczenia  będą obowiązywać, to skomplikuje  to trochę sezon sportowy. Ale nie spowoduje żadnego zagrożenia dla zdrowia  gołębi. Natomiast kwestia karmienia w zamknięciu i pełnej kontroli karmy nie stanowi  żadnego problemu.

 Zalecenia ministra rolnictwa i inspektoratu   kłopotliwe dla hodowców drobiu. Głównym kłopotem  jest histeria, podsycana przez środki masowego przekazu. Problem ptasiej grypy jest bardzo nagłaśniany, z tego powodu hodowcy drobiu ponoszą  wielkie straty finansowe - bowiem bardzo spadła cena drobiu.

Ciekawy sposób na dezynfekcję i zapobieganie rozprzestrzenianie się wirusa na terenach zagrożonych jego działaniem znalazł fiński rząd, który zalecił mieszkańcom przebywającyn na tych terenów częste pobyty w łaźni. W saunie należy poddać działaniu wysokiej temperatury ubrania, buty, bagaże i wszystko, co zostało wwiezione z krajów dotkniętych ptasią grypą.
Jednak nie daje to stu procentowej gwarancji, że wypocenie się w łaźni całkowicie uwalnia od wirusa.

Część specjalistów, m.in. z WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), uważa, że warto się zaszczepić przeciwko "zwykłej" grypie, co pozwoli złagodzić przebieg ewentualnej ptasiej grypy i zapobiec zagrażającym życiu powikłaniom. Dostępne leki przeciwwirusowe, które są dość drogie (ponad 250 zł za opakowanie), głównie łagodzą przebieg choroby. By uchroniły przed zachorowaniem, należałoby przyjmować je przez długi czas. Nadal jednak nie ma pewności, czy byłyby skuteczne w przypadku zmutowanego wirusa.

WWirus ptasiej grypy, podobnie jak wirus grypy ludzkiej, przenoszony jest drogą kropelkową. Można się zarazić poprzez np. bezpośredni kontakt z chorym ptakiem, jego odchodami lub np. odpadami po jego uboju. Zachorować też można, gdy nie zachowamy higieny przy przygotowywaniu mięsa chorego drobiu lub zjemy mięso niedogotowane. Pamiętać nalezy jednak, że wirus ginie już przy temperaturze

Pojawia sie pytanie zatem czy w czasach ptasiej grypy bezpieczne są kontakty z gołębiami ?
Amerykanie robili doświadczenia, z których wynika, że gołębie są mało wrażliwe na ptasią grypę. To wirus, który atakuje głównie ptactwo hodowlane: kaczki, kury, gęsi. Jak na razie specjalisci mówią, że roznoszenia tej choroby najmniej spodziewają się właśnie po gołębiach. Mimo to pamietać należy, że gołębie to brudne ptaki. Kontakt z nimi nie należy do sanitarnych przyjemności. Roznoszą alergeny, roztocza, obrzeżki. Nawet bez ptasiej grypy lepiej trzymać się od nich z daleka