INFORMACJA

 

 

 

W związku z  nadchodzącą zimą i możliwością dużych opadów śniegu 

 

 Wójt Gminy Jakubów

 

przypomina zarządcom i prywatnym właścicielom budynków o

 

 OBOWIĄZKU

 

usuwania nadmiaru zalegającego śniegu i zwisających sopli lodu

 

z dachów budynków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

 

W związku z nadchodząca zimą i możliwością wystąpienia ekstremalnych warunków zimowych ( duże opady śniegu, niskie temperatury i silny wiatr ) Wójt Gminy Jakubów przypomina odpowiednim służbom, instytucjom i uczula społeczeństwo gminy i osoby przebywające na terenie gminy na:

- zapewnienie opieki nad osobami starszymi i bezdomnymi;

- konieczności dokarmiania zwierząt w czasie chłodów;

- prawidłowym przygotowaniu gminnego ośrodka pomocy społecznej;

- prawidłowym przygotowaniu ośrodka zdrowia w Jakubowie;

- prawidłowym przygotowaniu taboru samochodowego do odśnieżania i utrzymania przejezdności dróg;

- prawidłowym przygotowaniu autobusów dowożących dzieci do szkół;

- zabezpieczeniu obiektów użyteczności publicznej w opał;

- prawidłowe zabezpieczenie sieci hydrantowej;

- usuwanie zalegającego śniegu i zwisające sople lodu z dachów budynków.

Jednocześnie informuję – przypominam jednostkom OSP w ramach zarządzania kryzysowego o konieczności pomocy przy usuwaniu nadmiaru śniegu, sopli lodu z dachów budynków, powalonych drzew na drogach lub innych sytuacjach kryzysowych.