Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

 

1.       Rada Gminy - Organ stanowiący

2.       Wójt Gminy - Organ Wykonawczy