Struktura Organizacyjna

Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Domański

Pełniący dyżury w Urzędzie Gminy w czwartki w godz. 9.00-12.00 pok. nr 13
tel. (0-25) 757-91-90

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Piotr Jagliński

 

NR

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES E-MAIL

FUNKCJA

1.

Sobótka Artur

a.sobotka@jakubow.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

2.

Bodecki Sławomir

s.bodecki@jakubow.pl

Członek Komisji BRO

3.

Bziuk Ewa

e.bziuk@jakubow.pl

Członek Komisji Rewizyjnej

4.

Matejkowska Bogusława

b.matejkowska@jakubow.pl

Członek Komisji BRO

5.

Miąsek Leszek

l.miasek@jakubow.pl

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Rewizyjnej

6.

Stachowicz Marek

m.stachowicz@jakubow.pl

Członek Komisji BRO

7.

Kot Jacek

j.kot@jakubow.pl

Członek Komisji BRO

Członek Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji

8.

Wocial Bartłomiej

b.wocial@jakubow.pl

Członek Komisji Rewizyjnej

9.

Paluch Krzysztof

k.paluch@jakubow.pl

Wiceprzewodniczący Komisji BRO

10.

Domański Krzysztof

k.domanski@jakubow.pl

Przewodniczący Rady Gminy Jakubów

11.

Ciarkowski Piotr

p.ciarkowski@jakubow.pl

Członek Komisji Rewizyjnej

12.

Dąbroś Wanda

w.dabros@jakubow.pl

Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Rewizyjnej

13.

Kopczyński Dariusz

d.kopczynski@jakubow.pl

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

14.

Jagliński Piotr

p.jaglinski@jakubow.pl

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jakubów

15.

Kosieradzka Marzanna

m.kosieradzka@jakubow.pl

Przewodnicząca Komisji BRO

Członek Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji