Oświadczenia majątkowe złożone w kwietniu 2017 roku.