Zawiadomienia o terminach Sesji
2007 rok
V KADENCJA RADY GMINY JAKUBÓW
2006-2010Informacja
W dniu 01 lutego 2007 roku o godz. 10 00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się V Sesja Rady Gminy Jakubów.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański

Informacja
W dniu 12 marca 2007 roku o godz. 14 00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Jakubów.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański

Informacja
W dniu 26 kwietnia 2007 roku o godz. 10 00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Jakubów.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański

Informacja
W dniu 09 lipca 2007 roku o godz. 14 00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Jakubów.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański

Informacja
W dniu 03 września 2007 roku o godz. 14 00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Jakubów.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański

Informacja
W dniu 29 października 2007 roku o godz. 13 00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się X Sesja Rady Gminy Jakubów.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański

Informacja
W dniu 26 listopada 2007 roku o godz. 13 00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Jakubów.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański

Informacja
W dniu 17 grudnia 2007 roku o godz. 14 00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Jakubów.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański

Informacja
W dniu 28 grudnia 2007 roku o godz. 10 00 w sali obrad Urzędu Gminy Jakubów odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Jakubów.

Przewodniczący Rady:
(-) Krzysztof Domański