Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym im. Jana Brzechwy
Jędrzejów Nowy 30, tel 25 757-98-70

http://spjedrzejow.pl/kontakt.html

e-mail: spjedrzejow@jakubow.pl

Dyrektor:

Edyta Karczewska Brzost