INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY JAKUBÓW

wg stanu na dzień 1 lipca 2003 r.

 

I. URZĄD GMINY JAKUBÓW

 

Grunty

Na stanie ewidencyjnym Urzędu Gminy figurują 83 działki gminne o ogólnej powierzchni 427 147 m ˛ i łącznej wartości 172 678 zł.

Budynki i budowle

- budynek Urzędu Gminy - 91 860 zł.

- budynek Ośrodka Zdrowia - 120 693 zł.

- remizy strażackie - 371 926 zł.

- inne budynki gospodarcze - 61 499 zł.

- ogrodzenia, studnie, wieże p/pożarowe - 28 653 zł.

- sieć wodociągowa - 2 179 614 zł.

- Stacja Uzdatniania Wody - 333 878 zł.

- Gminne Wysypisko - 618 420 zł.

- 2 gminne drogi asfaltowe - 374 590 zł.

----------------------------------------------------------------------------------------------

razem : 4 181 133 zł.

Środki transportowe

- samochód osobowy - 21 734 zł.

- samochody strażackie - 77 670 zł.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

razem : 99 404 zł.

 

Wyposażenie 208 172 zł.

Ogółem środki trwałe : 4 661 387 zł.

 

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAKUBOWIE

Wyposażenie

- Biblioteka w Jakubowie - 6 974 zł.

- Filia Bibioteczna w Wisniewie - 3 736 zł.

razem : 10 710 zł.

Księgozbiory

- Biblioteka w Jakubowie - 46 165 zł.

- Filia Biblioteczna w Wiśniewie - 21 341 zł.

razem : 67 506 zł.

 

 

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE NA STANIE URZĘDU GMINY 4 739 603 zł.

 

II. OŚWIATA

 

Szkoła Podstawowa w Jakubowie

Wartość środków trwałych - 1 168 406 zł.

w tym :

  • 4 działki o ogólnej powierzchni 11 499 m ² - 34 867 zł.
  • budynki i budowle - 1 018 188 zł.
  • pozostałe wyposażenie - 115 351 zł.

 

 

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie

Wartość środków trwałych - 587 660 zł.

w tym :

  • działka o powierzchni 10 000 m ² - 16 700 zł.
  • budynki i budowle - 458 981 zł.
  • pozostałe wyposażenie - 111 979 zł.

 

 

Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym

Wartość środków trwałych wynosi 427 542 zł.

w tym :

- działka o powierzchni 15 400 m ² - 28 952 zł.

- budynki i budowle - 352 739 zł.

- pozostałe wyposażenie - 45 851 zł.

 

 

Szkoła Podstawowa w Mistowie

Wartość środków trwałych wynosi 679 076 zł.

w tym :

- działka o powierzchni 20 980 m ² - 35 164 zł.

- budynki i budowle - 580 250 zł.

- pozostałe wyposażenie - 63 662 zł.

 

 

Szkoła Podstawowa w Ludwinowie

Wartość środków trwałych wynosi 439 454 zł.

w tym :

- 3 działki o powierzchni 17 308 m ² - 11 511 zł.

- budynki i budowle - 215 796 zł.

- pozostałe wyposażenie - 212 147 zł.

 

 

Gimnazjum w Jakubowie

Wartość środków trwałych wynosi 158 096 zł.

w tym :

- wyposażenie - 158 095 zł.

 

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Wartość wyposażenia - 11 974 zł.

 

OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE NA STANIE OŚWIATY - 3 472 208 ZŁ.

 

III. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Wartość wyposażenia - 15 301 zł.

OGÓŁEM SRODKI TRWAŁE NA STANIE GOPS- 15 301 zł.

 

 

OGÓŁEM STAN MIENIA : ADMINISTRACJA - 4 739 603 zł.

OŚWIATA - 3 472 208 zł.

GOPS - 15 301 zł.

======================

8 227 112 zł.