Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2018-01-11 09:42:48 Albina Wolszczak Utworzenie
2018-01-11 09:46:18 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU" w pozycji nr 1
2018-01-11 09:46:19 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "SIWZ kanalizacja Anielinek" w pozycji nr 2
2018-01-11 09:46:19 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Druk oferty" w pozycji nr 3
2018-01-11 09:46:19 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej" w pozycji nr 4
2018-01-11 09:46:19 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie - podstawy wykluczenia" w pozycji nr 5
2018-01-11 09:46:20 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Oświadczenie -warunki udziału" w pozycji nr 6
2018-01-11 09:46:21 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Wykaz osób" w pozycji nr 7
2018-01-11 09:46:21 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Wykaz robót budowlanych" w pozycji nr 8
2018-01-11 09:46:21 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Wzór umowy" w pozycji nr 9
2018-01-11 09:46:21 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "przyłącza kanalizacyjne Jakubów - przedmiar" w pozycji nr 10
2018-01-11 09:46:21 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "sieć kanalizacyjna_przedmiar" w pozycji nr 11
2018-01-11 09:46:25 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "plan orientacyjny" w pozycji nr 12
2018-01-11 09:46:28 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.1" w pozycji nr 13
2018-01-11 09:46:32 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.2" w pozycji nr 14
2018-01-11 09:46:36 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.3" w pozycji nr 15
2018-01-11 09:46:41 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.4" w pozycji nr 16
2018-01-11 09:46:48 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.5" w pozycji nr 17
2018-01-11 09:47:17 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.6" w pozycji nr 18
2018-01-11 09:54:29 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "plan orientacyjny" w pozycji nr 19
2018-01-11 09:54:31 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.1" w pozycji nr 20
2018-01-11 09:54:33 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.2" w pozycji nr 21
2018-01-11 09:54:36 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.3" w pozycji nr 22
2018-01-11 09:54:40 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.4" w pozycji nr 23
2018-01-11 09:54:44 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.5" w pozycji nr 24
2018-01-11 09:54:46 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "proj. zagospodarowania_Rys.6" w pozycji nr 25
2018-01-11 09:54:55 Albina Wolszczak Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2018-01-12 13:26:00 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "opis projekt przyłączy" w pozycji nr 26
2018-01-12 13:26:01 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "opis projekt sieci" w pozycji nr 27
2018-01-12 13:26:01 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.11_1" w pozycji nr 28
2018-01-12 13:26:01 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.11_2" w pozycji nr 29
2018-01-12 13:26:01 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.11_3" w pozycji nr 30
2018-01-12 13:26:01 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.11_4" w pozycji nr 31
2018-01-12 13:26:02 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.11_5" w pozycji nr 32
2018-01-12 13:26:02 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.12_1" w pozycji nr 33
2018-01-12 13:26:02 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.12_2" w pozycji nr 34
2018-01-12 13:26:02 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.13_1" w pozycji nr 35
2018-01-12 13:26:02 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.13_2" w pozycji nr 36
2018-01-12 13:26:02 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.13_3" w pozycji nr 37
2018-01-12 13:26:03 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.13_4" w pozycji nr 38
2018-01-12 13:26:03 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.13_5" w pozycji nr 39
2018-01-12 13:26:03 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.14_1" w pozycji nr 40
2018-01-12 13:26:03 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.15_1" w pozycji nr 41
2018-01-12 13:26:03 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "profile_Rys.15_6" w pozycji nr 42
2018-01-12 13:26:06 Albina Wolszczak Aktualizacja
2018-01-12 15:14:27 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Wyjaśnienia SIWZ" w pozycji nr 43
2018-01-12 15:14:29 Albina Wolszczak Aktualizacja
2018-01-19 12:28:05 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Wyjaśnienia SIWZ 1" w pozycji nr 44
2018-01-19 12:28:05 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "SPROSTOWANIE DO SIWZ" w pozycji nr 45
2018-01-19 12:28:06 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "001" w pozycji nr 46
2018-01-19 12:28:06 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "002" w pozycji nr 47
2018-01-19 12:28:07 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "003" w pozycji nr 48
2018-01-19 12:28:07 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "004" w pozycji nr 49
2018-01-19 12:28:40 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "005" w pozycji nr 50
2018-01-19 12:28:41 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Decyzja ZDP na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych str. 1" w pozycji nr 51
2018-01-19 12:28:41 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Decyzja ZDP na lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych str. 2" w pozycji nr 52
2018-01-19 12:28:41 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Przejście kanalizacji pod przeszkodą" w pozycji nr 53
2018-01-19 12:28:41 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Schemat studni PVC425" w pozycji nr 54
2018-01-19 12:28:41 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Schemat ułożenie rury w wykopie" w pozycji nr 55
2018-01-19 12:28:42 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Schetat studni rewizyjnej PVC 1,0 m" w pozycji nr 56
2018-01-19 12:28:42 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Studnia rozprężna" w pozycji nr 57
2018-01-19 12:28:42 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Sudnia płuczna na kanale tłocznym" w pozycji nr 58
2018-01-19 12:28:42 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Typowa pompownia ścieków z polimerobetonu" w pozycji nr 59
2018-01-19 12:28:44 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienie kanalizacji sanitarnej wydane przez WZMiUW Oddział Sokołów Podlaski" w pozycji nr 60
2018-01-19 12:28:44 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Uzgodnienie przejścia sieci kanalizacji sanitarnej pod rzeką Czrną WZMiUW" w pozycji nr 61
2018-01-19 12:28:45 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej Anielinek, Jakubów, Przedewsie" w pozycji nr 62
2018-01-19 12:28:45 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Zestawienie kinet studzienek inspekcyjnych PP" w pozycji nr 63
2018-01-19 12:28:56 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Opinia geotechniczna" w pozycji nr 64
2018-01-19 12:28:56 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do opinii geotechnicznej 1" w pozycji nr 65
2018-01-19 12:28:57 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Załącznik do opinii geotechnicznej 2" w pozycji nr 66
2018-01-19 12:28:57 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Pompownia P1" w pozycji nr 67
2018-01-19 12:28:57 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Pompownia P2" w pozycji nr 68
2018-01-19 12:28:57 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Pompownia P3" w pozycji nr 69
2018-01-19 12:28:57 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Pompownia P5" w pozycji nr 70
2018-01-19 12:29:03 Albina Wolszczak Aktualizacja
2018-01-22 09:26:17 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Wyjasnienia SIWZ 2" w pozycji nr 71
2018-01-22 09:26:19 Albina Wolszczak Aktualizacja
2018-01-29 11:43:10 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Informacja z otwarcia ofert" w pozycji nr 72
2018-01-29 11:43:11 Albina Wolszczak Aktualizacja
2018-02-16 13:17:42 Albina Wolszczak Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia" w pozycji nr 73
2018-02-16 13:17:43 Albina Wolszczak Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij