Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jakubów

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Informacje podstawowe
    Informacje o instytucji (1)

MENU PODMIOTOWE
    Gmina Jakubów (1)
        Status prawny Gminy Jakubów (1)
        Struktura organizacyjna (3)
            Referat Budżetu i Finansów (0)
            Referat Inwestycji (0)
        Podmiot działalności i kompetencje (1)
            Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych (1)
            Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw (1)
        Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje (1)
        Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa (1)
            Dziennik Korespondencji (0)
    Rada Gminy Jakubów (0)
        Status prawny Rady Gminy Jakubów (0)
        Struktura organizacyjna (1)
        Tryb pracy Rady Gminy (1)
        Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych (0)
        Zawiadomienia o terminach sesji (46)
            Archiwum (0)
                Archiwum sesje - rok 2007 (1)
                Archiwum sesje - rok 2008 (5)
                Archiwum sesje - rok 2009 (12)
                Archiwum sesje - rok 2010 (12)
                Archiwum kadencja VI lata 2010 - 2014 (45)
                Archiwum kadencja VII lata 2014 - 2018 (43)
        Projekty uchwał Rady Gminy (46)
            Archiwum (0)
                Archiwum kadencja VI lata 2010 - 2014 (24)
                Archiwum kadencja VII lata 2014 - 2018 (41)
        Uchwały Rady Gminy (0)
            Dokumenty z roku 2013 (31)
            Dokumenty z roku 2012 (11)
            Dokumenty z roku 2011 (29)
            Dokumenty z roku 2010 (45)
            Dokumenty z roku 2009 (60)
            Dokumenty z roku 2008 (48)
            Dokumenty z roku 2007 (10)
            Dokumenty z roku 2006 (65)
            Dokumenty z roku 2014 (42)
            Dokumenty z roku 2015 (69)
            Dokumenty z roku 2016 (72)
            Dokumenty z roku 2017 (79)
            Dokumenty z roku 2018 (86)
            Dokumenty z roku 2019 (77)
            Dokumenty z roku 2020 (68)
            Dokumenty z roku 2021 (76)
            Dokumenty z roku 2022 (36)
        Opinie RIO (39)
        Protokoły z sesji Rady Gminy (44)
            Archiwum (0)
                Archiwum kadencja VI lata 2010 - 2014 (76)
                Archiwum kadencja VII lata 2014 - 2018 (43)
        Zawiadomienia o terminach posiedzeń komisji (46)
            Archiwum (0)
                Archiwum komisje - rok 2011 (18)
                Archiwum komisje - rok 2010 (18)
                Archiwum komisje - rok 2009 (13)
                Archiwum komisje - rok 2008 (9)
                Archiwum komisje - rok 2007 (1)
                Archiwum kadencja VI lata 2010-2014 (44)
                Archiwum kadencja VII lata 2014 - 2018 (43)
        Nagrania z obrad Rady Gminy (1)
    Wójt Gminy Jakubów (0)
        Zarządzenia Wójta Gminy (2)
            Dokumenty z roku 2014 (27)
            Dokumenty z roku 2013 (32)
            Dokumenty z roku 2012 (9)
            Dokumenty z roku 2011 (5)
            Dokumenty z roku 2010 (13)
            Dokumenty z roku 2009 (28)
            Dokumenty z roku 2008 (15)
            Dokumenty z lat 2004 -2007 (133)
            Dokumenty z roku 2015 (33)
            Dokumenty z roku 2016 (20)
            Dokumenty z roku 2017 (26)
            Dokumenty z roku 2018 (26)
            Dokumenty z roku 2019 (52)
            Dokumenty z roku 2020 (27)
            Dokumenty z roku 2021 (9)
            Dokumenty z roku 2022 (13)
        Opinie RIO (0)
    Zastępca Wójta Gminy Jakubów (1)
    Sekretarz Gminy Jakubów (1)
    Skarbnik Gminy Jakubów (1)
    Jednostki organizacyjne Gminy Jakubów (0)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
            Statut GOPS (1)
            Realizacja Zadań (11)
            Karty usług (2)
        Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie z filią w Wiśniewie (1)
        Szkoły Podstawowe i Gimnazja (0)
            Szkoła Podstawowa w Jakubowie (1)
            Szkoła Podstawowa w Jędrzejowie Nowym (1)
            Szkoła Podstawowa w Mistowie (1)
            Szkoła Podstawowa w Wiśniewie (1)
    Jednostki pomocnicze Gminy (1)
        Sołectwa (6)

MENU PRZEDMIOTOWE
    Majątek Gminy (1)
        2003 rok (1)
        2006 rok (0)
        2007 rok (0)
        2008 rok (1)
        2009 rok (1)
        2010 rok (1)
        2011 rok (1)
        2012 rok (1)
        2013 rok (1)
        2014 rok (1)
        2015 rok (1)
        2016 rok (1)
        2017 rok (1)
        2018 rok (1)
        2019 rok (1)
        2020 rok (1)
        2021 rok (1)
    Tablica ogłoszeń (124)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Rok 2021 (0)
            Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby podpisujące decyzje (1)
            Radni (1)
        Rok 2020 (0)
            Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby podpisujące decyzje (1)
            Radni (1)
        Rok 2019 (0)
            Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby podpisujące decyzje (1)
            Radni (1)
        Rok 2018 (0)
            Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik (3)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby podpisujące decyzje (1)
            Radni (3)
        Rok 2017 (0)
            Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby podpisujące decyzje (1)
            Radni (1)
        Rok 2016 (0)
            Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik (1)
            Radni (1)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (1)
            Osoby podpisujące decyzje (1)
        Rok 2015 (0)
            Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik (5)
            Radni (3)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (7)
            Osoby podpisujące decyzje (4)
        Rok 2014 - Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji (2)
        Rok 2014 (0)
            Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik (4)
            Radni (15)
            Kierownicy jednostek organizacyjnych (7)
            Osoby podpisujące decyzje (3)
    Podatki i opłaty (0)
        2003 rok (0)
        2004 rok (0)
        2005 rok (2)
        2006 rok (4)
        2007 rok (7)
        2008 rok (4)
        2009 rok (1)
        2010 rok (6)
        2011 rok (7)
        2012 rok (5)
        2013 rok (0)
        2014 rok (5)
        2015 rok (7)
        2016 rok (10)
        2017 rok (5)
        2018 rok (5)
        2019 rok (4)
        2020 rok (5)
        2021 rok (4)
        2022 rok (6)
    Budżet Gminy (0)
        Rok 2007 (2)
        Rok 2008 (1)
        Rok 2009 (1)
        Rok 2010 (1)
        Rok 2011 (1)
        Rok 2012 (1)
        Rok 2013 (1)
        Rok 2014 (1)
        Rok 2015 (1)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2017 (1)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2020 (1)
    Wybory (0)
        Wybory do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 pażdziernika 2011 r. (10)
        Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych (2)
        Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (14)
        Wybory Prezydenta (2)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego (16)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jakubów, okręg nr 6 (0)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jakubów, okręg nr 1 (4)
        Wybory uzupełniające do Senatu RP (9)
        Wybory samorządowe 2014 (18)
        Wybory Prezydenta RP - 10 .05.2015 r., II tura wyborów - 24.05.2015 r. (10)
        Referendum ogólnokrajowe w dniu 6 września 2015 roku (9)
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (13)
        Wybory samorządowe 2018 (36)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (5)
        Wybory do Sejmu i Senatu RP 13.10.2019 r. (7)
        Wybory Prezydenta 2020 (20)
    Strategia rozwoju (13)
    Pliki do pobrania (28)
    Czystość i porządek (7)
        Informacje (11)
        Uchwały (3)
        Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych (1)
    Obrona Cywilna Zarządzanie Kryzysowe (5)
        Plan szkolenia obronnego gminy Jakubów na 2008 r. (0)
        Zarządzenia i Regulamin GZZK (0)
        zarządzenia i wytyczne (0)
        Gminny punkt kontaktowy(GPK) (1)
        Akty prawne regulujące zarządzanie kryzysowe (0)
        Plan Reagowania Kryzysowego Gminy Jakubów (0)
        program szkolenia obronnego 2007 - 2009 (1)
        program szkolenia obronnego 2007 - 2012 (1)
        informacje na temat ptasiej grypy (1)
        Informacje przeciwpożarowe (1)
        sygnały alarmowe (1)
        Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2008 r. (0)
        Kalendarzowy plan działania obrony cywilnej gminy jakubów na 2008 r. (0)
        Informacje - anomalie pogodowe (1)
        informacje (1)
        plan ćwiczeń - szkolenie (0)
        Ewakuacja szkoły - ćwiczenia (0)
        protokoły i plany z posiedzeń GZR (0)
        Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego na 2008 r. (0)
        Wytyczne Wójta gminy w dziedzinie zarządzania kryzysowego w 2008 r. (0)
        Plan pracy GZZK na 2008 r. (0)
        Wykaz Członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Jakubów (1)
    Kontrole (1)
    Informacje finansowe (0)
        Bilanse zbiorcze (0)
            Rok 2018 (5)
            Rok 2019 (4)
            Rok 2020 (4)
            Rok 2021 (4)
        Sprawozdania zbiorcze (0)
            Rok 2018 (0)
                I kwartał (5)
                II kwartał (5)
                III kwartał (5)
                IV kwartał (9)
            Rok 2019 (0)
                I kwartał (5)
                II kwartał (5)
                III kwartał (5)
                IV kwartał (6)
            Rok 2020 (0)
                I kwartał (5)
                II kwartał (5)
                III kwartał (5)
                IV kwartał (6)
            Rok 2021 (0)
                I kwartał (0)
                II kwartał (0)
                III kwartał (0)
                IV kwartał (0)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa (0)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2019 (8)
            Rok 2020 (5)
            Rok 2021 (0)
        Bilanse jednostek (0)
            Urząd Gminy w Jakubowie (0)
                Rok 2018 (3)
                Rok 2019 (3)
                Rok 2020 (0)
                Rok 2021 (0)
            Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie (0)
            Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jakubowie (0)
                Rok 2018 (3)
                Rok 2019 (0)
                Rok 2020 (0)
                Rok 2021 (0)
            Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mistowie (0)
                Rok 2018 (3)
                Rok 2019 (0)
                Rok 2020 (0)
                Rok 2021 (0)
            Szkoła Podstawowa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie (0)
                Rok 2018 (3)
                Rok 2019 (0)
                Rok 2020 (0)
                Rok 2021 (0)
            Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym (0)
                Rok 2018 (3)
                Rok 2019 (0)
                Rok 2020 (0)
                Rok 2021 (0)
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jakubowie (0)
            Gminny żłobek "Akademia Malucha" w Jędzrejowie Nowym (0)
        Opinie RIO (3)
            Rok 2020 (2)
    Elektroniczna skrzynka podawcza (1)
    Dostarczanie dokumentów elektronicznych (1)
    Rejestr instytucji kultury (0)
    Taryfy zbiorowego zapatrzenia w wodę i ścieki (1)

Ogłoszenia
    Przetargi (128)
    Zapytania ofertowe (99)
    Informacje dodatkowe o przetargach (3)
    Nabór na wolne stanowiska pracy (27)
        Dokumenty (3)
        Nabór na rachmistrzów terenowych (1)
    Wykaz danych o środowisku (249)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij