Uchwała
   Rady Gminy Jakubów
   z dnia 8.06.2006


w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.