w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku