Uchwała Rady Gminy Jakubów
    z dnia 5 grudnia 2006 rok

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Jakubów