Kontrolą objęto wywiązywanie się Gminy Jakubów z obowiązku kontroli stanu technicznego publicznych dróg gminnych w okresie lat 2007-2010 (I półrocze)