Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej dla inwestycji -elektrownia biogazowa "Witkowizna"

Wójt Gminy Jakubów                                                                                    Jakubów 21 maja 2010 r.

  BP.7639-2/10

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

informuję

iż w dniu 21 maja 2010 roku została wydana decyzja nr BP.7331-2/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni biogazowej „Witkowizna” na działce 560/2 położonej w miejscowości Rządza, gm. Jakubów, zmieniająca decyzję nr BP.7639-1/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. dotyczącą ww. przedsięwzięcia.

 

Decyzja została wydana na wniosek Pana  Pawła Kunachowicza.

 

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach Urzędu Gminy Jakubów pok. 5. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

                                                                                Wójt

                                                                      Stanisław Piotrowski

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2010-05-21 00:00:00
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2010-05-21 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-05-21 00:00:00
Ilość wyświetleń:2345