Zamknij okno Drukuj dokument

OOBWIESZCZENIE - DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ADM. WS. WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ DLA BIOGAZOWNI W NARCIE

Wójt Gminy Jakubów

 05-306 Jakubów                                                                       

                                                   Jakubów, dnia 11 października 2010 roku

BP.7639-4/10

 

                                               O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Jakubów informuje, iż w dniu 11 października 2010 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni biogazowej na działkach nr ewid. 17, 18, 19, 20 położonych w miejscowości Nart, gm. Jakubów.

 

Postępowanie toczyło się na wniosek ROSEKA-GAZ Sp. z o.o.

               

Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach Urzędu Gminy Jakubów pok. 5. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

 

                                                                                        Wójt

                                                                                 Stanisław Piotrowski

 

Załączniki

Obwieszczenie - BIP - decyzja o umorzeniu postępowania.doc (24.5kB)    

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2010-10-12 00:00:00
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2010-10-12 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-10-12 00:00:00
Ilość wyświetleń:2334