Uchwała
   Rady Gminy Jakubów    
   z dnia 11 grudnia 2006 roku    

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2007 rok