Uchwała
      Rady Gminy Jakubów
      z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością lokalu mieszkalnego nr 3 w Domu Nauczyciela w Jakubowie