Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn. "Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów"

Na podstawie art. 17 pkt. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późń zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jakubów Uchwały Nr XVII/99/2012  z dnia 14 maja 2012 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa napowietrznej linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów” w części miejscowości: Ludwinów, Tymoteuszew, Łaziska,  Szczytnik, Rządza, Góry, Budy Kumińskie w gminie Jakubów.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określają załączniki graficzne.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego, na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Jakubowie, pok. nr 5 lub na adres: Urząd Gminy Jakubów,  05-306  Jakubów 55, w  terminie do dnia 06.08.2012 r.

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

    Wójt

Hanna Wocial

Załączniki

gm. Jakubów_ark.1_III_2012 (3.5MB)    
gm. Jakubów_ark.2_III_2012 (4.9MB)    

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:2012-07-04 10:17:01
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2012-07-04 10:17:04
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2012-07-04 10:36:56
Ostatnia zmiana:2012-07-04 13:35:37
Ilość wyświetleń:2041