Informuję, iż w dniu 2 października  2013 roku o godzinie 8:45  odbędzie się  objazdowe posiedzenie   Komisji  Budżetu,  Rolnictwa, Oświaty.                                             Przewodnicząca Komisji BRO:                      

                                                (-) Krystyna Bartnicka