Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Łaziska i Tymoteuszew

Wójt Gminy Jakubów                                               Jakubów, dnia 29 kwietnia  2014 roku

ul. Mińska 15

05-306 Jakubów

 

IN.6733.1.2014.ZM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 roku Nr 80 poz. 16 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2014 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IN.6733.1.2014.ZM dla inwestycji polegającej na budowie kablowej i napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach nr geod. 559/1, 559/2 i 525/1 położonych w  obrębie miejscowości Łaziska oraz na działkach nr geod. 270 i 271  położonych w obrębie miejscowości Tymoteuszew gm. Jakubów,

 

Inwestor: PGE Dystrybucja  S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

 

Z treścią decyzji oraz załącznikami można zapoznać się w UG Jakubów, pokój Nr 5, w godz. 7.30 – 15.30.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości niniejszego  obwieszczenia.

          

 

 

Wójt

Hanna Wocial

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jakubów: www.bip.jakubow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy w Jakubowie i w miejscowościach  Łaziska i Tymoteuszew.

 

Metadane

Źródło informacji:Zbigniew Marusa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Zbigniew Marusa
Data wprowadzenia:2014-04-29 11:13:07
Opublikował:Zbigniew Marusa
Data publikacji:2014-04-29 11:15:11
Ostatnia zmiana:2014-04-30 09:26:12
Ilość wyświetleń:1815